Zmiana Tytuł Autor Status
2022-05-27 12:48:04 Sprawozdanie finansowe za rok 2021 sp3@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-24 12:34:10 Sprawozdanie finansowe za rok 2018 sp3@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-04-27 14:22:09 Sprawozdanie finansowe za rok 2020 sp3@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-04-27 14:21:21 Bilans 2020 sp3@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-30 11:42:57 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-26 14:28:53 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-26 14:28:32 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-26 14:27:58 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-26 14:24:02 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-26 14:22:30 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-26 14:21:32 Dokumenty admin Opublikowany
2021-03-08 10:56:14 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-03 13:07:22 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-03 12:43:35 Dokumenty admin Opublikowany
2021-01-13 12:40:16 Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2020-12-02 09:09:17 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-12-02 09:08:49 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2020-12-02 09:05:54 Sprawozdanie finansowe za rok 2019 sp3@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-02 09:04:56 Sprawozdanie finansowe za rok 2018 sp3@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-02 09:34:54 Dokumenty admin Opublikowany
2020-09-18 12:39:08 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-18 11:53:12 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-11 12:55:00 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-09 12:43:37 Szkoła Podstawoa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:18:38 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:18:22 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:18:05 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:17:50 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:17:30 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2020-09-07 12:11:16 Szkoła Podstawoa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie slewandowski Opublikowany